แผนการตลาด

การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
 ทำอย่างไรที่เราจะเอาสินค้าออกไปสู่ตลาดแล้วให้เขารู้
   -เรามีช่างผมเก่ง
 -เรามีบริการที่ดี
-เรามีร้านสวย
การกำหนดราคา
สระไดร์                                                              120 บาท
สระไดร์ซอย                                                       180 บาท
อบไอน้ำ                                                              200 บาท
           ทำสีผม                                                                500-1000 บาท
         ยืดผมถาวร                                                           500-1500 บาท
       ดัดผม                                                                    500-100 บาท
ทำเล็บ (ชุด)                                                            150 บาท
กันคิ้วกันหน้า                                                         100 บาท
       แต่งหน้างานต่างๆ                                                 500-1000 บาท
การโฆณาการส่งเสริมด้านการขาย
 1.  ทำป้ายโฆษณาหน้าสถานบริการให้สะดวก
                      2. ทำโบว์ชัว แผ่นพับ แนะนำบริการ แจกแก่กลุ่มเป้าหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น